گروه بندی محصولات
محصولات

سورتر ارز کیسان

مدل : نیوتن
مدل نیوتن 3
تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس (40 ارز)
قابلیت اتصال به دستگاه به جهت مشاهده سریال های ارزهای شمارش شده و انتقال توسط مشتری
(FITدارای سیستم فرسوده گیری پیشرفته اسکناس)
مرتب کردن براساس جهت اسکناس
قابلیت ثبت سریال و جستجو در لیست سریال ها
شناسایی خودکار ارز
قابلیت ارتقا از راه دور
اسکن دو طرف اسکناس