گروه بندی محصولات
محصولات

اسکناس شمار سهند Sahand SNC2100CD

مدل : Sahand SNC2100CD
شخصات عمومی
دسته بندیاسکناس شمار‎
سرعت شمارش ‎(اسکناس در دقیقه)‎600 / 2400‎
منبع تغذیه375‎
فیدر ورودی اسکناس ‎(عدد)‎150‎
کمترین و بیشترین اندازه اسکناس ‎(mm)‎60x 97-90x 180‎
حالت تشخیص
نمایشگر دوم برای مشاهده همزمان عملیات توسط مشتری- استفاده از سه موتور پیشرفته