گروه بندی محصولات
محصولات

سورتر ارزمدل ST 350

مدل : مدل ST 350

 

مدل ST 350 

سورتر با فن آوری پیشرفته دنیا - دستگاه مدل ST-350 یک اسکناس شمار هوشمند، کاربردی و چند ارزی با امکانات تفکیک، تشخیص و مرتب سازی اسکناس ها - مناسب برای آسایش کاربران طراحی شده است. دستگاه ST-350 دستگاهی با کارآیی بالا، امکانات پیشرفته و کاربرد آسان است.

 

دستگاه مورد تایید بانک مرکزی اروپا

 

مرتب سازی اسکناس های مناسب 

• امکانات وی