گروه بندی محصولات
محصولات

اسکناس شمار ارزمدل ST 150

مدل : مدل ST 150

مدل ST 150 

- تشخیص اسکناس/ مناسب سازی / ثبت سریال
- آیا از دستگاه تشخیص اسکناس خود راضی هستید؟
- اکنون یک دستگاه کامل برای تمامی نیازهای شما پیش روی شماست.
- حالا با دستگاه مدل ST-150 شمارش، تشخیص و تفکیک اسکناس ها
- برای شما مطمئن و آسان خواهد بود.
- شما می توانید از فن آوری هنرمندانه سی تک لذت ببرید.

 

دستگاه مورد تایید بانک مرکزی اروپا

 

  نسل جدید دستگاه تشخیص اسکناس


     • افزایش شمارش سریع
 • تشخیص و ثبت شماره سریال
 • تشخیص شماره سریال اسکناس با استفاده
 از سیستم OCR ( تا 800 اسکناس در دقیقه )
 • تشخیص شماره سریال تکراری، به عنوان اسکناس تقلبی

 

سورتر چند منظوره سطح بالا 
- قابل استفاده برای شمارش، تشخیص و تفکیک اسکناس
- امکان تشخیص کامل
- دسته بندی اسکناس های مناسب (فیت نس)
- تشخیص دقیق شماره سریال
- دسته بندی اسکناس بر اساس ارزش