محصولات

سورتر ارز DC8128

مدل : DC8128
امکانات: به رسمیت شناختن دو تصویر چهره، صورت / مرتب سازی جهت گیری، فرقه مرتب سازی و بیشتر 1 + 1 جیب چند ارز اسکناس جور (DC-8120) دقیق به رسمیت شناختن شماره سریال، ذخیره سازی و مدیریت انواع تکنولوی