گروه بندی محصولات
محصولات

اسکناس شماردنا DCR110

مدل : DCR110
 قابلیت شمارش اتوماتیک و غیراتوماتیک

· سیستم تنظیم اتوماتیک ضخامت اسکناس

· دارای 3 سرعت قابل تنظیم 900-1200-1500

· سیستم بی نظیر ADFT تغذیه از جنس پلی پورتان

· مشخص نمودن اسکناس نصفه – دوبله و به هم چسبیده

· صفحه کلید مسطح ضد رطوبت – چربی – گرد و غبار

· شمارش به صورت دسته های